Marian Charvát

Jsem rodilý Brňák, 24 let ženatý, mám dvě dnes již dospělé děti. Mám přes 20 let profesních zkušeností v managementu výrobně obchodních společností, zpravidla pak v pozicích jednatele či obchodního ředitele. 

Z pozice zastupitele městské části pracuji pro Královo Pole již 12 let. V posledních čtyřech letech pak z pozice předsedy Finančního výboru bdím nad jeho finančními toky. Mám reálnou představu o fungování místní samosprávy a o potřebách naší městské části. Mnohé se již podařilo a jsem připraven v této práci pokračovat i nadále.  

Členem spolku Orel jsem již 25 let a od roku 2016 pak také starostou jednoty v Králově Poli. Orel se v Králově Poli zabývá nabídkou sportovních a kulturních aktivit pro všechny věkové kategorie. Orel jednota Brno - Královo Pole ve spolupráci s MČ Brno - Královo Pole a místní sborem dobrovolných hasičů pořádá slavnost Královopolské vinobraní. V roce 2022 se konal už 5. ročník.

Od svých deseti let se průběžně věnuji folkloru, kterému se aktivně věnuji dodnes. Aktivně podporuji kulturně historické tradice také v Králově Poli. V letošním roce se spolku Orel jednota Brno - Královo Pole s podporou MČ Brno - Královo Pole podařilo dovést do finále Královopolský lidový kroj, který byl  obnoven po 170 letech a veřejnosti poprvé slavnostně představen v sobotu 10. září 2022.

Ve volném čase si rád zahraji squash nebo se projedu na kole. Rád trávím volný čas také při práci na zahradě a ve vinohradu. Proto jsem také zakládajícím členem Královopolského spolku vinařů a pěstitelů, který na počest 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte inicioval založení Královopolského dobového vinohradu, který byl slavnostně otevřen dne 11. září 2022