Tereza Chladilová 

Jsem absolventkou sociální pedagogiky a poradenství a andragogiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracovně se věnuji personalistice a poradenství v oblasti mezilidských a pracovních vztahů. Dlouhou dobu jsem působila také v resortu školství a volného času. 

S manželem a dcerami žijeme v Králově Poli sedmým rokem. Za tu dobu jsme si k tomuto místu vybudovali osobní vztah, navázali jsme tu mnoho přátelských kontaktů a máme to tu jednoduše rádi. S příchodem dětí do našich životů jsme začali více využívat vybavenost městské částí a začali jsme se více zapojovat do dění v bezprostředním okolí našeho bydliště. 

Jsem členkou dvou školních rad v Králově poli a předkladatelkou dvou projektů participativního rozpočtu města Brna pro naši městskou část. Ráda bych, aby se Královo Pole stalo rozvíjející se městskou částí, kde se budou cítit dobře a doma všechny věkové generace. Ráda bych zahájila debatu o vybudování komunitního centra, které bude sloužit k volnočasovým, kulturním i vzdělávacím aktivitám. Mým cílem je také nabídnout rodičům dostatek diferencovaných možností ke vzdělávání jejich dětí v předškolních i školních institucích. V neposlední řadě je pro mě velice důležité téma smysluplné péče o zeleň a budování nových možností pro pohyb cyklistů v Králově Poli.