Marie Tulková


Již 8 let jsem členkou Zastupitelstva a Radní naší městské části. Čtyři roky jsem svoji práci pro městskou část vykonávala z pozice místostarostky.

Na starosti mám především sociální oblast a připravuji program pro seniory a jsem také aktivní v radě seniorů Jihomoravského kraje. Na radnici jsem také řešila audit Family friendly community.